تماس با ما : 09121012481

دسته بندی محصولات

سنسور مکعبی
سنسور مکعبی
0 محصول مشاهده
چشم نوری مکعبی
چشم نوری مکعبی
0 محصول مشاهده
سنسور مسطح (تخت)
سنسور مسطح (تخت)
0 محصول مشاهده
چشم نوری استوانه ای
چشم نوری استوانه ای
0 محصول مشاهده
چشم مکعبی یو شکل
چشم مکعبی یو شکل
0 محصول مشاهده
سنسور خازنی
سنسور خازنی
0 محصول مشاهده
سنسور القایی
سنسور القایی
0 محصول مشاهده
چراغ گردان،آژیر
چراغ گردان،آژیر
0 محصول مشاهده
جوی استیک
جوی استیک
0 محصول مشاهده
شستی گروه C2,C3
شستی گروه C2,C3
0 محصول مشاهده

محصولات میکروسوییچ