تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 6
میکروسوئیچ CNTD خشابی مدلCZ-93CPMM01
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM01&nbsp;</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM01&nbsp;می باشد<em>&nbsp;</em>که به این میکروسوییچ ميكروسوييچ خشابي هم گفته مي شود.اين كليدهاي ايمني در دو مدل مي باشد:</p> <ol> <li>يك مدل با دو كنتاكت NC</li> <li>يك مدل با يك كنتاكت NO+ NC</li> </ol> <p>از&nbsp;ویژگیهای <strong>میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM01</strong>&nbsp;عبارتست از:</p> <ul> <li>توانائي عمل در محيط ۱۰- الي۷۰+</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كنتاكت ۱۰ امپر AC</li> <li>دارای سرعت عمل كرد بالا</li> <li>داراي حفاظت IP65</li> </ul> <p><a href="http://file:///D:/VAHID/zahra/nemoone%20kar/ajand%20bargh/site/micro%20switch/micro.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>

میکروسوییچ CNTD خشابی مدلCZ-93BPM02
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM02&nbsp;</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM02 می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/81">میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM01</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ CNTD مدلCZ-93BPM03
0 تومان

<h1>میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM03&nbsp;</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM03 می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/81">میکروسوییچ CNTD مدل CZ-93CPMM01</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ گروه CZ-93 محصول کمپانی CNTD می باشدکه به آن ميكروسوييچ خشابي هم گفته مي شود