تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 10
لیمیت سوییچ فشاری ساده بدنه باکالیت مدل CLS-101
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ CNTD مدل CLS-101 می باشد<em>&nbsp;</em>که این میکروسوییچ دارای بدنه پلاستیکی و بسیار اقتصادی می باشد. از ویژگیهای دیگر <strong>لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</strong>&nbsp;عبارتست از:</p> <ul> <li>داراي كلاس حفاظتي IP65</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كنتاكت 10 امپر AC</li> <li>دارای سرعت عمل كرد بالا</li> <li>تمام قسمتهای فلزي از استنلس استيل می باشد</li> </ul> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاری قرقره دار بدنه باکالیت مدل CLS-103
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری قرقره دار&nbsp;مدل CLS-103</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ فشاری قرقره دار&nbsp;مدل CLS-103 می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاری یکطرفه در جهت چپ به راست بدنه باکالیت CLS-111
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری یکطرفه در جهت چپ به راست CLS-111</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ فشاری یکطرفه در جهت راست به چپ CLS-103&nbsp;می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ دو طرفه ساده بدنه باکالیت CLS-121
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه ساده CLS-121</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ&nbsp; دو طرفه ساده CLS-121&nbsp;می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ فشاری یکطرفه در جهت راست به چپ  بدنه باکالیت CLS-127
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری یک طرفه در جهت راست به چپ CLS-127</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ فشاری یک طرفه در جهت راست به چپ CLS-127<br /> &nbsp;می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنطیم بدنه باکالیت CLS-131
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنطیم CLS-131</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنطیم CLS-131&nbsp;</em>می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ آنتنی نیم فنر بدنه باکالیت CLS-161
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتنی نیم فنرCLS-161</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،&nbsp;<em>لیمیت سوییچ آنتنی نیم فنرCLS-161&nbsp;</em>می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنر بدنه باکالیت CLS-181
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنرCLS-181</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنرCLS-181</em> <em>&nbsp;</em>می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ آنتنی با سر پلاستیک بدنه باکالیت CLS-171
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتنی با سر پلاستیکCLS-171</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ آنتنی با سر پلاستیکCLS-171</em><em>&nbsp;</em>می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنطیم با قرقره بزرگ بدنه باکالیتCLS-191
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنطیم با قرقره بزرگCLS-191</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،&nbsp;<em>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنطیم با قرقره بزرگCLS-191&nbsp;</em>می باشد که مشابه <a href="/Product/Show/87/">لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CLS-101</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>