تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 17
لیمیت سوییچ فشاری ساده مدل CZE-00-AM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری ساده&nbsp;مدل CZE-00-AM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،&nbsp;<em>میکروسوییچ هایCNTD مدل CZE</em>&nbsp;بسیار مقاوم ودارای بدنه فلزی مستحکم، استنلس استیل می باشد که&nbsp;توانائي عمل در محيط با رطوبت ٩٥٪؜ را دارد برای اطلاع دقیق و کامل از دیگر&nbsp;<strong>ویژگیهای لیمیت سوییچ فشاری ساده&nbsp;مدل CZE-00-AM</strong><br /> می توانید کاتالوگ را دانلود کنید</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <h2>لیمیت سوییچ فشاری ساده&nbsp;مدل CZE-00-AM</h2> <ul> <li>سرعت عمل كرد بالا</li> <li>توانائي عمل در محيط 10- ال 70+</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كنتاكت 10 آمپر AC</li> <li>داراي كلاس حفاظتي IP 66</li> </ul> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاری ساده با واشر پلاستیکی CZE-00-AM/SI
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری ساده با واشر پلاستیکی CZE-00-AM/SI</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ فشاری ساده با واشر پلاستیکی </em>CZE-00-AM/SI<em>&nbsp;</em>می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/97"> لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ فشاری قرقره دار CZE-00-BM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاری قرقره دار CZE-00-BM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت&nbsp;سوییچ فشاری قرقره دار CZE-00-BM</em>&nbsp;که مشابه لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ غلطکی حرکتی تحریک جانبی CZE-00-CM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ غلطکی حرکتی تحریک جانبی CZE-00-CM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت سوییچ غلطکی حرکتی تحریک جانبی CZE-00-CM</em>&nbsp;که مشابه لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ غلطک حرکتی با واشر پلاستیکی تحریک جانبی CZE-00-CM/SI
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ غلطک حرکتی با واشر پلاستیکی تحریک جانبی CZE-00-CM/SI</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت سوییچ غلطک حرکتی با واشر پلاستیکی تحریک جانبی CZE-00-CM/SI&nbsp;</em>که مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ غلطکی حرکتی تحریک عمودی CZE-00-DM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ غلطکی حرکتی تحریک عمودی CZE-00-DM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ غلطکی حرکتی تحریک عمودی CZE-00-DM&nbsp;که مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM<br /> &nbsp;که مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM که بسیار مشابه به&nbsp;لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM می باشد با این تفاوت که در مدل&nbsp;CZE-00-IM قرقره پلاستیکی، انحراف به جلو دارد و از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM/50
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM/50</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em>لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM/50&nbsp;</em>که بسیار مشابه به&nbsp;لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-IM می باشد با این تفاوت که در مدل CZE-00-IM/50 قرقره پلاستیک سایز50 می باشد و از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM/50
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM/50</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM/50</em>&nbsp;که بسیار مشابه به&nbsp;لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM می باشد با این تفاوت که در مدل CZE-00-IM/50 قرقره پلاستیک سایز50 می باشد و از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنظیم با قرقره پلاستیکی CZE-00-FM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنظیم با قرقره پلاستیکی CZE-00-FM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنظیم با قرقره پلاستیکی CZE-00-FM</em>&nbsp;که بسیار مشابه به&nbsp;لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM می باشد با این تفاوت که در مدل CZE-00-IM/50 قرقره پلاستیک قابل تنظیم می باشد و از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنظیم با قرقره پلاستیکی CZE-00-FM/50
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنظیم با قرقره پلاستیکی CZE-00-FM/50</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ دو طرفه قابل تنظیم با قرقره پلاستیکی CZE-00-FM&nbsp;که بسیار مشابه به&nbsp;لیمیت سوییچ دو طرفه با قرقره پلاستیکی CZE-00-EM می باشد با این تفاوت که در مدل CZE-00-IM/50 قرقره پلاستیک قابل تنظیم می باشد و سایز آن 50 می باشد. از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ فیبر شیشه ای قابل تنظیم کشش جانبی CZE-00-GM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فیبر شیشه ای قابل تنظیم کشش جانبی CZE-00-GM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD<em>، لیمیت سوییچ فیبر شیشه ای قابل تنظیم کشش جانبی CZE-00-GM </em>از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد و تفاوت در این است که در مدل&nbsp;CZE-00-GM از فیبر شیشه ای تشکیل شده که کشش از جانب تنظیم می شود.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ قرقره دار پلاستیکی قابل برگشت CZE-00-RM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ قرقره دار پلاستیکی قابل برگشت CZE-00-RM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت</em><em> سوییچ قرقره دار پلاستیکی قابل برگشت CZE-00-RM</em> از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد و تفاوت در این است که در مدل&nbsp;CZE-00-RM قرقره دار پلاستیکی قابل برگشت می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنر CZE-00-LM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنر CZE-00-LM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنر CZE-00-LM</em> از نظر ویژگی های فنی&nbsp;&nbsp;مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ آنتنی نیمه فنر CZE-00-LPM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتنی نیمه فنر CZE-00-LPM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> لیمیت سوییچ آنتنی نیمه فنر CZE-00-LPM</em>،مشابه&nbsp;لیمیت سوییچ آنتنی تمام فنر CZE-00-LM می باشد و&nbsp;از نظر ویژگی های فنی مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.</p> <h1>&nbsp;</h1>

لیمیت سوییچ آنتنی نیمه فنر با سر فلزی CZE-00-LSM
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتنی نیمه فنر با سر فلزی CZE-00-LSM</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>لیمیت&nbsp;سوییچ آنتنی نیمه فنر با سر فلزی CZE-00-LSM</em> مشابه لیمیت سوییچ آنتنی نیمه فنر CZE-00-LPM می باشد فقط در مدل&nbsp;CZE-00-LSM سر فلزی دارد. از نظر ویژگی های فنی مشابه <a href="/Product/Show/97/">لیمیت سوییچ CNTD مدل CZE-00-AM</a> می باشد.&nbsp;</p>