تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 10
میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C4N-4A31R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C4N-4A31R</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، لیمیت سوییچ CNTD مدل C4N می باشد<em>&nbsp;</em>که این میکروسوییچ به&nbsp;میکروسوییچ ضامن دار( شروع مجدد به كار دستي ) شهرت دارند. از ویژگیهای دیگر میکروسوییچ <strong> فشاری ساده ضامن دار C4N-4A31R</strong>&nbsp;عبارتست از:</p> <ul> <li>داراي كلاس حفاظتي IP66</li> <li>توانائي عمل در محيط 20- الي 70+</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كنتاكت 10 امپر AC</li> <li>دارای سرعت عمل كرد بالا</li> </ul> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ فشاری قرقره دار ضامن دار C4N-4A32R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ فشاری قرقره دار ضامن دار C4N-4A32R</h1> <p>این میکروسوییچ فشاری ضامن دار اهرم دار می باشد&nbsp;از کمپانی CNTD که از نظرمشخصات فنی مشابه <a href="/Product/Show/114/">میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ ضامن دار اهرمی از چپ به راست C4N-4A62R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ضامن دار اهرمی از چپ به راست C4N-4A62R</h1> <p>این میکروسوییچ فشاری ضامن دار اهرم دار می باشد&nbsp;از کمپانی CNTD که از نظرمشخصات فنی مشابه&nbsp;<a href="/Product/Show/114/">میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R</a> می باشد.</p> <p><a href="file:///D:/VAHID/zahra/nemoone%20kar/ajand%20bargh/site/micro%20switch/micro.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ ضامن دار اهرمی از راست به چپ C4N-4A72R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ضامن دار اهرمی از راست به چپ C4N-4A72R</h1> <p>این میکروسوییچ فشاری ضامن دار اهرم دار می باشد که مشابه&nbsp;میکروسوییچ C4N-4A72R از کمپانی CNTD که از نظرمشخصات فنی مشابه&nbsp;<a href="/Product/Show/114/">میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R</a>&nbsp;می باشد</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ ضامن دار دو طرفه قرقره و اهرم پلاستیکیC4N-4A20R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ضامن دار دو طرفه با قرقره و اهرم پلاستیکیC4N-4A20R</h1> <p>این میکروسوییچ دو طرفه فشاری ضامن دار اهرم دار می باشد&nbsp;از کمپانی CNTD که از نظرمشخصات فنی مشابه&nbsp;<a href="/Product/Show/114/">میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R</a> می باشد که دارای اهرم و قرقره&nbsp; پلاستیکی &nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ ضامن دار دو طرفه قرقره و اهرم فلزیC4N-4A22R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ضامن دار دو طرفه با قرقره و اهرم فلزیC4N-4A22R</h1> <p>این میکروسوییچ فشاری ضامن دار اهرم دار می باشد&nbsp;از کمپانی CNTD که از نظرمشخصات فنی مشابه&nbsp;<a href="/Product/Show/114/">میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R</a> می باشد که دارای اهرم پلاستیکی و دو طرف قرقره می باشد.</p> <p><a href="file:///D:/VAHID/zahra/nemoone%20kar/ajand%20bargh/site/micro%20switch/micro.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>

میکروسوییچ ضامن دار با قرقره پلاستیکی و اهرم فلزی C4N-4A2MR
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ضامن دار با&nbsp;قرقره پلاستیکی و اهرم فلزی C4N-4A2MR</h1> <p>این میکروسوییچ ضامن دار و قابل تنظیم &nbsp;از کمپانی CNTD است که از نظرمشخصات فنی مشابه&nbsp;<a href="/Product/Show/114">میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R </a>می باشد&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>

میکروسوییچ دو طرفه ضامن دار با اهرم و قرقره فلزی C4N-4A25R
0 تومان

<h1>میکروسوییچ دو طرفه&nbsp;ضامن دار&nbsp;با اهرم و قرقره فلزی C4N-4A25R</h1> <p>این میکروسوییچ دو&nbsp; طرفه ضامن دار غیر رگلاژ و دارای اهرم و قرقره فلزی است که از کمپانی CNTD می باشد و از نظرمشخصات فنی مشابه<a href="/Product/Show/114"> میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R </a>می باشد&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ ضامن دار رگلاژی با قرقره و اهرم فلزی C4N-4A2MR
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ضامن دار رگلاژی&nbsp;با قرقره و اهرم فلزی C4N-4A2MR</h1> <p>این میکروسوییچ دو طرفه ضامن دار و قابل رگلاژ می باشد که دارای اهرم و قرقره فلزی که از نظر مشخصات فنی مشابه<a href="/Product/Show/114"> میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R </a>می باشد&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>

میکروسوییچ دو طرفه ضامن دار رگلاژی با قرقره سایز 50 C4N-4A2HR
0 تومان

<h1>میکروسوییچ دو طرفه&nbsp;ضامن دار رگلاژی&nbsp;با قرقره سایز 50 C4N-4A2HR</h1> <p>این میکروسوییچ ضامن دار و از کمپانی CNTD است که از نظر مشخصات فنی مشابه<a href="/Product/Show/114"> میکروسوییچ فشاری ساده ضامن دار C۴N-۴A۳۱R </a>می باشد&nbsp;</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ</a></p>