تماس با ما : 09121012481
دسته بندی جوی استیک

جوی استیک یک کلید مکانیکی است که برای تبدیل حرکات مکانیکی به حرکات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. جوی استیک ها دارای یک دسته فرمان که حالت فنری و برگشت پذیر دارد، می باشد.