تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 10
لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار خلاف جهت واترپروف CZ-3103
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار خلاف جهت واترپروف CZ-3103</h1> <p>لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار خلاف جهت واترپروف CZ-3103 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان این است که این مدل دارای قرقره خلاف جهت می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار واترپروفCZ-3102
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار واترپروف CZ-3102</h1> <p>لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار واترپروف CZ-3102 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد. اختلافشان این است که این مدل دارای قرقره می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري ساده واترپروف CZ-3101
0 تومان

<h1>میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،<em> میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101</em>&nbsp;می باشد که ساختار ضد آب دارد و آلياژ بکار رفته در آن الومينيوم محکم می باشد. از ویژگیهای&nbsp; میکرو<strong>سوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101&nbsp;</strong>می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <ul> <li>مقاومت مكانيكي بالا</li> <li>مقاومت در برابر روغن</li> <li>ضد گرد و غبار</li> </ul> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p>

لیمیت سوییچ فشاري ساده كاور دار واترپروف CZ-3111
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري ساده كاور دار&nbsp;واترپروف CZ-3111</h1> <p>لیمیت سوییچ فشاري ساده كاور دار&nbsp;واترپروف CZ-3111 مشابه&nbsp;به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان این است که این مدل کاوردار می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار كاور دار واترپروف CZ-3112
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ قرقره دار كاور دار&nbsp;واترپروفCZ-3111</h1> <p>لیمیت سوییچ قرقره دار كاور دار&nbsp;CZ-3111 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان این است که این مدل قرقره دار کاوردار می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري واترپروف قرقره دار كاور دار خلاف جهت CZ-3113
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري&nbsp;واترپروف قرقره دار كاور دار خلاف جهت CZ-3113</h1> <p>لیمیت سوییچ فشاري&nbsp;واترپروف قرقره دار كاور دار خلاف جهت CZ-3113 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان در این می باشد که این مدل قرقره دار کاوردارخلاف جهت می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ دو طرف ساده واترپروف CZ-3104
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ دو طرف ساده&nbsp;&nbsp;واترپروف CZ-3104</h1> <p>لیمیت سوییچ دو طرف ساده&nbsp;&nbsp;واترپروف CZ-3104 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان در این می باشد که در شکل ظاهر می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ فشاري ساده با اهرم بلند واترپروف CZ-3110
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ فشاري ساده با اهرم بلند&nbsp;واترپروف CZ-3110</h1> <p>لیمیت سوییچ فشاري ساده با اهرم بلند&nbsp;&nbsp;واترپروف CZ-3110 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان در این می باشد که&nbsp;این مدل دارای اهرم بلند می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>

لیمیت سوییچ آنتني نيمه فنر واترپروفCZ-3169
0 تومان

<h1>لیمیت سوییچ آنتني نيمه فنر واترپروف&nbsp;CZ-3169</h1> <p>لیمیت سوییچ آنتني نيمه فنر&nbsp;واترپروف CZ-3169 مشابه به <a href="/Product/Show/32/">میکروسوییچ فشاري ساده واترپروف CNTD مدل CZ-3101 </a>می باشد اختلافشان در این می باشد که&nbsp;این مدل دارای آنتن نيمه فنر می باشد.<br /> <a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a></p> <p>&nbsp;</p>