تماس با ما : 09121012481
محصول موجود 8
میکروسوییچ فشاری ساده CMV100D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ فشاری ساده CNTD مدل CMV100D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، <em>میکروسوییچ فشاری ساده CNTD مدل CMV100D&nbsp;</em>می باشد<em>&nbsp;</em>که این میکروسوییچ دارای سرعت عمل كرد بالا می باشد. از ویژگیهای دیگر <strong>میکروسوییچ فشاری ساده CNTD مدل CMV100D</strong>&nbsp;عبارتست از:</p> <ul> <li>توانائي عمل در محيط 10- الي70+</li> <li>داراي كنتاكت NO+NC</li> <li>داراي كنتاكت 10 امپر AC</li> <li>دارای سرعت عمل كرد بالا</li> </ul>

میکروسوئیچ اهرمی ساده CMV101D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ اهرمی ساده CNTD مدل MV101D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، میکروسوییچ اهرمی ساده CNTD مدل CMV101D&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/73/">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD </a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>

میکروسوییچ اهرمی ساده کوتاه CMV102D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ اهرمی ساده کوتاه CNTD مدل MV102D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، میکروسوییچ اهرمی ساده کوتاه CNTD مدل CMV102D&nbsp;می باشد که مشابه<a href="https://ajandbargh.com/Product/Show/61">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD </a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>

میکروسوییچ اهرمی بلند قرقره دار CMV103D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ اهرمی بلند قرقره دار CNTD مدل CMV103D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،میکروسوییچ اهرمی بلند قرقره دار CNTD مدل CMV103D&nbsp;می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/73/">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD&nbsp;</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

میکروسوییچ اهرمی کوتاه قرقره دار CMV104D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ اهرمی کوتاه قرقره دار CNTD مدل CMV104D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، میکروسوییچ اهرمی کوتاه قرقره دار CNTD مدل CMV104D می باشد که مشابه<a href="/Product/Show/73/">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD&nbsp;</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p> <h1>&nbsp;</h1>

میکرو سوییچ اهرمی بلند ساده CMV105D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ اهرمی کوتاه قرقره دار CNTD مدل CMV105D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،میکروسوییچ اهرمی کوتاه قرقره دار CNTD مدل MV105Dمی باشد که مشابه<a href="/Product/Show/73/">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD&nbsp;</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>

میکروسوئیچ فشاري ساده با مهره نصب CSAQ-D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ ساده با مهره نصب CNTD مدل CSAQ-D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD، میکروسوییچ ساده با مهره نصب CNTD مدل CSAQ-D&nbsp;که مشابه<a href="/Product/Show/73/">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD&nbsp;</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>

میکروسوییچ میکروسوییچ اهرمی با سرمنحنیCMV106D
0 تومان

<h1>میکروسوییچ اهرمی با سرمنحنی CNTD مدل CMV106D</h1> <p>یکی از محصولات با کیفیت کمپانی CNTD،میکروسوییچ اهرمی با سرمنحنی CNTD مدل MV106Dمی باشد که مشابه<a href="/Product/Show/73/">&nbsp;میکروسوییچ فشاری ساده CMV۱۰۰D CNTD&nbsp;</a>&nbsp;می باشد.</p> <p><a href="https://www.cntd.com/upload/file/2019-09/20190904080357-0658-37397.pdf">دانلود کاتالوگ&nbsp;</a>&nbsp;</p>